Zonsverduistering 25 oktober 2022

LIVE  


Livestream Volkssterrenwacht Urania Hove

Op 25 oktober 2022 zal vanuit het Noordpoolgebied, Europa en delen van Azië gezien de maan voorlangs de zon bewegen, een zonsverduistering! Het is wereldwijd een gedeeltelijke verduistering. Er zal dus nergens een totale zonsverduistering zichtbaar zijn. Dit fenomeen zal bij helder weer ook te zien zijn vanuit België. Opgelet: kijk nooit rechtstreeks naar de zon. Bescherm je ogen met een eclipsbril of zonnefilter! Je vindt ze bij de Vlaamse Volkssterrenwachten of de Optiek in jouw buurt.

Informatiecampagne & oogveiligheid

De Vlaamse Volkssterrenwachten stellen i.s.m. de Vlaamse Overheid informatie ter beschikking. 

Download hier het infoboekje, de (les)presentatie of de oogveiligheidsposter.

Infoboekje eclips 2022 Presentatie eclips 2022 Oogveiligheidsposter


Korte infovideo over de zonsverduistering.

Waarnemen vanuit België, Brussel


Animatie van de zonsverduistering op 25 oktober 2022, gezien vanuit Brussel.

In België zal de gedeeltelijke eclips van 2022 zoals overal ter wereld gedeeltelijk zichtbaar zijn. Om 11.09 uur onze (zomer)tijd zien we het eerste contact tussen de maan en de zon. De zon staat dan op een hoogte van 20° in het zuidoosten. Naarmate de zon hoger aan de hemel komt te staan in een meer zuid-zuidoostelijke richting, neemt ook de bedekkingsgraad stilaan toe. Om 12.04 uur zien we dan uiteindelijk de maximale verduistering waarbij vanuit Brussel gezien zo’n 30% van de zonnediameter bedekt zal zijn. Het is dan net alsof je een reusachtige “Pac-Man” aan de hemel ziet staan. Op dat moment staat de zon al op een hoogte van 24,5°. Vervolgens verdwijnt de maan geleidelijk van voor de zon tot het laatste moment van contact omstreeks 13.00 uur.

schematisch verloop eclips 2022

Schematisch verloop van de zonsverduistering op 25 oktober 2022, gezien vanuit Brussel (MEZT).

Uiteraard zal de invloed op de omgeving niet zo sterk zijn als bij een totale zonsverduistering. Bij deze bedekking zal het niet schemerdonker worden (alsof je door een zonnebril kijkt), omdat de bedekking te klein is. Let wel op: als je het fenomeen wil waarnemen doe het dan op een veilige manier!

Gedeeltelijke eclips

De gedeeltelijke eclips start in de Atlantische Oceaan ten zuiden van Groenland en IJsland bij lokale zonsopgang. Van daaruit trekt de schaduwkegel noordwaarts richting Spitsbergen over de archipel Nova Zembla het hart van Rusland in, om vervolgens via Kazachstan over China te eindigen in het uiterste zuiden van India. 

Het punt van de maximale verduistering bevindt zich in Centraal-Rusland aan de oevers van de Ob rivier nabij de oliestad Soergoet. Van hieruit bekeken zal 86% van de zonnediameter of 82% van haar oppervlak bedekt zijn door de maan. Hoe verder van dit punt, hoe kleiner de bedekking. De eclips is nergens als totaal te zien, omdat enkel de bijschaduw van de maan het aardoppervlak raakt.

Bedekkingsgraad zonneoppervlak op wereldschaal in procenten

Traject van de maanschaduw op wereldschaal. De rode lijnen tonen de bedekkingsgraad van het zonne-oppervlak  op wereldschaal in procenten. De eclips is nergens als totaal te zien.

 

 

            Vlaamse Overheid