Zonsverduistering 10 juni 2021

Op 10 juni 2021 zal vanuit Europa, Noord-Amerika en Azië gezien de maan voorlangs de zon bewegen, een zonsverduistering! In Canada, Groenland en Rusland is de zonsverduistering als ringvormig waar te nemen. Dit fenomeen zal bij helder weer ook te zien zijn vanuit België. Opgelet: kijk nooit rechtstreeks naar de zon. Bescherm je ogen met een eclipsbril of zonnefilter!

Informatiecampagne & oogveiligheid

De Vlaamse Volkssterrenwachten stellen i.s.m. de Vlaamse Overheid informatie ter beschikking. 

Download hier het infoboekje, de (les)presentatie of de oogveiligheidsposter.

Infoboekje eclips 2021 Presentatie eclips 2021 Oogveiligheidsposter

Bekijk hier de korte infovideo en ontdek in 4 stappen hoe een eclips in elkaar zit, wat je mag verwachten op 10 juni en hoe je het fenomeen veilig kan waarnemen.


Korte infovideo over de eclips van 10 juni 2021.

 

Waarnemen vanuit België, Brussel


Animatie van de zonsverduistering op 10 juni 2021, gezien vanuit Brussel.

In België zal de ringvormige eclips van 2021 slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn. Om 11.17 uur onze (zomer)tijd zien we het eerste contact tussen de maan en de zon. De zon staat dan op een hoogte van 50° in het oost-zuidoosten. Naarmate de zon hoger aan de hemel komt te staan in een meer zuidoostelijke richting, neemt ook de bedekkingsgraad stilaan toe. Om 12.19 uur zien we dan uiteindelijk de maximale verduistering waarbij vanuit Brussel gezien zo’n 26% van de zonnediameter bedekt zal zijn. Het is dan net alsof je een reusachtige “Hello Kitty” aan de hemel ziet staan. Op dat moment staat de zon al op een hoogte van 58°. Vervolgens verdwijnt de maan geleidelijk van voor de zon tot het laatste moment van contact omstreeks 13.25 uur.

Verloop eclips 10 juni 2021 BrusselSchematisch verloop van de zonsverduistering op 10 juni 2021, gezien vanuit Brussel (MEZT).

Uiteraard zal de invloed op de omgeving niet zo sterk zijn als bij een totale zonsverduistering. Bij deze bedekking zal het niet schemerdonker worden (alsof je door een zonnebril kijkt), omdat de bedekking te klein is. Let wel op: als je het fenomeen wil waarnemen doe het dan op een veilige manier!

Ringvormige eclips

De strook waarin de ringvormige zonsverduistering zichtbaar is, vangt aan in het zuidoosten van Canada. Van daaruit trekt de schaduwkegel over de Hudsonbaai naar Noord-Canada en Groenland, over de Noordpool richting het Russische Siberië. Afgezien van de meer afgelegen arctische regio zijn Canada en Rusland de enige twee landen van waaruit je de zonsverduistering als ringvormig kan bewonderen. 

Het punt van de maximale verduistering bevindt zich in de Baffinbaai tussen Noord-Canada en Groenland, hier is de bedekking van de zon het grootst. Van hieruit bekeken zal 97% van de zonnediameter of 89% van haar oppervlak bedekt zijn door de maan.  Hoe verder van dit punt, hoe kleiner de bedekking. De afwijking op de centrale lijn is echter gering. Vanop het centrale pad zie je de typische ringvorm van de zon, waaraan dit type eclips zijn naam dankt. 

traject maanschaduw wereldwijd

Traject van de maanschaduw op wereldschaal. 
De (rode) band toont het pad van grootste bedekking. Hier is de eclips als ringvormig zichtbaar. 
De bijkomstige lijnen tonen de bedekkingsgraad van het zonneoppervlak op wereldschaal in procenten.

 

 

            Vlaamse Overheid